Cliëntenraad

Sinds januari 2019 is de Cliëntenraad van de Wederloop een feit!

Een cliëntenraad heeft als taak het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers. Dit doet de raad door het beleid kritisch te volgen en hierover gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de Wederloop. Ook zijn we alert op ontwikkelingen die voor onze deelnemers van belang zijn en laten ons informeren.

Het is geen klachtencommissie. Wel heeft de cliëntenraad op sommige onderdelen recht op medezeggenschap.

De raad vergadert vier keer in het jaar.

Ben je een deelnemer, een naaste of mantelzorger van een deelnemer? Ben je kritisch en denk je graag mee over hoe De Wederloop nog betere zorg kan bieden voor haar deelnemers? Dan zoeken we jou!

Je kunt je telefonisch aanmelden of meer informatie vragen bij Anja Steekers (06-24935299). Of stuur een mailtje naar clientenraad.dewederloop@gmail.com. Wil je niet in de cliëntenraad maar wel een bijdrage leveren, of zijn er zaken die je graag voorlegt aan de cliëntenraad mail ons op het bovenstaande adres.