Missie & Visie

Ieder mens heeft zijn eigen capaciteiten, zijn eigen wil, en zijn eigen wensen en behoeften. Dit vormt samen de eigen ik en de eigen identiteit. We zien het als onze missie om met de juiste aandacht en zorg de deelnemers te laten deelnemen aan de samenleving. Hierdoor kan iedereen zijn eigen identiteit zoveel en zo lang mogelijk blijven behouden, uitgaande van de mogelijkheden die er op elk moment zijn.

Ieder mens is ook uniek en heeft vanuit de eigen wensen en mogelijkheden, eigen specifieke zorg nodig. De omgeving waarin dat gebeurt, is medebepalend voor het slagen daarvan en om daarin de doelen te bereiken.

De Wederloop is al een veelzijdige zorgboerderij waar op een invoelende wijze zorg wordt geboden aan de mensen die er nu verblijven op de activiteiten boerderij en die er inde toekomst gaan wonen. Er wordt gezocht naar een balans in het aanbieden van de juiste hoeveelheid prikkels. De mogelijkheden van de deelnemers en zo mogelijk in de toekomst bewoners staan centraal en niet hun beperkingen. De zorg wordt verleend in een gemoedelijke sfeer waar alle tijd is voor de individuele deelnemer. De lijnen met de mantelzorgers worden kort gehouden en daar waar mogelijk, worden die mantelzorgers betrokken bij het zorgproces.

Op De Wederloop is het streven om alle toekomstige bewoners en deelnemers, maar ook de medewerkers en vrijwilligers, zich thuis te laten voelen. Iedereen moet zichzelf kunnen blijven, en er zich thuis voelen.

De rust en de ruimte zijn er belangrijke voorwaarden om de zorg succesvol aan te bieden. Ze zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met het verblijf.