Ontwikkelingen bij de Wederloop

Landgoed
Met het oog op de verdere toekomst hebben Chantalle en Eric het voornemen om hun boerderij om te turnen naar een landgoed. Hiervoor moeten er een aantal ingrijpende besluiten worden genomen, zo moeten om te beginnen de productiedieren van de boerderij verdwijnen. Op dit moment hebben zij zich aangemeld om deel te nemen aan de “Warme sanering varkenshouderij”, daarvoor hebben ze inmiddels al het fiat ontvangen.

Bij ontwikkeling van een landgoed stopt de veehouderijtak en wordt het terrein ingericht voor beleving en educatie. In dit geval gaat het om ruim zeventien 17 hectare, een eerste plan hiervoor is in 2019 opgesteld.

Als de vergunning voor een landgoed verkregen wordt. Dan mag men vanuit de regeling Rood voor groen per 5 hectare omzetting natuur 1 woning realiseren. Mocht De Wederloop de vergunning krijgen zou het gaan om drie 3 woningen. Vanuit hun zorghart hebben zij aangegeven die ruimte graag te laten bewonen door mensen die een mate van zorgbehoefte hebben. Hierdoor is het mogelijk dat als dit doorgang vindt, in de toekomst dit deel van de Wederloop met zorg ingevuld gaat worden. Dit betreft mensen met een zorgvraag die wat meer nabijheid nodig hebben maar nog geen 24 uurszorg. Ook voor echtparen zou dit geschikt kunnen zijn.

Daarnaast wil De wederloop 24 uurszorg gaan bieden aan mensen met een vorm van dementie maar ook aan mensen met andere zorgvragen of gecombineerde zorgvragen. U kunt hierbij denken aan mensen met een lichamelijke problematiek. Dit wil men aangaan bieden in het hoofdgebouw. Alles zal zo goed mogelijk aangepast worden op de zorgvraag. Daarnaast wordt er mits de vergunning verkregen wordt veel nieuwe natuur aangelegd, dierweide en wandelpaden zodat mensen de natuur van dichtbij kunnen beleven.