Raad van Toezicht

Zorgboerderij de Wederloop heeft een interne toezichthouder. Deze toezichthouder houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken binnen de instelling en staat deze met raad ter zijde. 

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:
- Ans Bleumer 
- Joost Leenhouts
- Joop van Hezik