Wonen

Vanaf 2019 is er gewerkt aan een plan om wonen-met-zorg op De Wederloop mogelijk te maken. Hiervoor is het de bedoeling een gebouw te realiseren en daarnaast landwoningen met appartementen waar toekomstige bewoners gebruik kunnen gaan maken van 24 uurs zorg, die zorg wordt dan uitgevoerd in het kader van de WLZ (wet langdurige zorg).

Voor zo’n plan, waarvoor de Wederloop omgeturnd wordt van een productieboerderij naar een landgoed-met-zorg, vereist de nodige toestemmingen van de overheden. Een van die overheden is de gemeente Hilvarenbeek die de bouwvergunning zo mogelijk kan verstrekken. Dit proces vergt dan ook tijd en is afhankelijk van de mogelijkheden op gebied van ruimtelijke ordening en van de uiteindelijke toestemming van de daartoe bevoegde organen om daadwerkelijk te komen tot een vergunning.

Als de vergunning verkregen kan worden. Dan zal de zorg voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen voor mensen met een riant salaris. Men behoud vrijheid en ruimte om zich heen. Dit wordt mede bereikt doordat aangrenzend aan het gebouw een grote tuin komt, mensen kunnen dan ook vrij de tuin inlopen. Dit zonder zichzelf in gevaar te brengen. (ook mensen met een vorm van dementie) Aan het einde van die tuin komt een grote dierweide men kijkt dan over de dierweide naar het aangrenzende natuurgebied ’t Broek. De gehele familie maar vooral ook kleinkinderen zullen graag een bezoek brengen. Ook buren, vrienden en kennissen. Het zal namelijk een omgeving worden die rust uitstraalt maar waar meer dan voldoende te zien en te beleven is.